Mapa Biuletynu

 MOPS KOŁOBRZEG
  · Dane teleadresowe
  · Kierownictwo
  · Schemat organizacyjny
  · Regulamin organizacyjny
  · Statut
  · Zarządzenia
  · Kodeks etyczny
  · EPUAP 2 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 DZIAŁY OŚRODKA
  · Dział Pracy Socjalnej
  · · Pracownicy socjalni - rejony
  · · Dział Pracy Socjalnej - informacje dodatkowe
  · Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych
  · Dział Pomocy Doraźnej
  · Dział Świadczeń Pomocy Społecznej
  · Dział Opieki nad Bezdomnymi - Schronisko Ogrzewalnia
  · Dział Usług Opiekuńczych
  · Dział Księgowości
  · Dział Organizacji i Kadr
  · Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej
  · Informatyk
  · Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
  · · Sekcja ds. Rodziny
  · · Sekcja Placówki Wsparcia Dziennego
  · Centrum Świadczeń Rodzinnych
 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 500+
  · Informacje o świadczeniu
  · Wzór wniosku
 WZORY WNIOSKÓW
  · Pomoc społeczna
  · Świadczenia rodzinne
  · Fundusz alimentacyjny
  · Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
  · Stypendia
 SPRAWOZDANIA
  · 2004
  · 2005
  · 2006
  · 2007
  · 2008
  · 2009
  · 2010
  · 2011
  · 2012
  · 2013
  · 2014
  · 2015
  · 2016
  · 2017
  · 2018
  · 2019
 SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  · 2018
  · 2019
 AKTY PRAWNE
 Nabór pracowników
  · Zasady naboru
  · Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  · Przebieg i wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 KONTROLE
 Konkursy
 Deklaracja dostępności