Działy ośrodka:

DZIAŁ OPIEKI NAD OSOBAMI BEZDOMNYMI

Dział podlega Zastępcy Dyrektora
ul. Zwycięzców 12 | 78-100 Kołobrzeg

- Danuta Majchrzak
tel.: 94 35 52 326 | bezpośredni nadzór nad działalnością działu 
Aspiranci pracy socjalnej (wychowawcy) | tel.: 94 35 52 325

- Ireneusz Sadownik
- Anna Jodelis
- Karol Misztela
- Dariusz Zieliński
- Krzysztof Kramarczyk


SCHRONISKO - DOM DLA BEZDOMNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu prowadzi Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi od grudnia 1992. Schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Kołobrzegu przygotowane jest na 30 miejsc noclegowych (15 dla mężczyzn oraz 15 dla kobiet i matek z dziećmi) i czynne przez całą dobę. Godziny pracy wychowawców - całodobowo.

Bezpośrednią opiekę nad osobami bezdomnymi sprawują wychowawcy. Mieszkańcy schroniska mają zapewniony dach nad głową, kąpiel, łóżko oraz czystą pościel. Mogą także korzystać z kuchni oraz świetlicy. Pensjonariusze świadczą nieodpłatne prace na rzecz ośrodka takie jak prace porządkowe, prace przy rozładunku żywności, pomoc w organizacji imprez organizowanych przez MOPS (np. Dzień Dziecka).

NOCLEGOWNIA

W okresie zimowym (od listopada do marca) w celu minimalizacji zagrożeń, na jakie narażone są osoby bezdomne przebywające na klatkach, dworcach, działkowych altanach, piwnicach - MOPS tworzy noclegownię dla bezdomnych kobiet i mężczyzn. Noclegownia czynna jest w godzinach od 20:00 do 06:00 dnia następnego. Nadzór nad noclegownią sprawują wychowawcy Działu Opieki na Osobami Bezdomnymi oraz pracownik ochrony. Osobie przyjętej do noclegowni zapewnia się: łóżko, pościel, ręcznik, środki czystości, czystą bieliznę, w razie konieczności czystą odzież. Pracownik sprawujący nadzór może odmówić przyjęcia osoby bezdomnej w przypadku, gdy:

- Bezdomny jest w stanie upojenia alkoholowego
- Zachowuje się agresywnie i awanturuje się
- Odmawia udostępnienia do wglądu rzeczy wnoszonych na teren noclegowni
- Wymaga, ze względu na stan zdrowia udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej W tym ostatnim przypadku pracownik przyjmujący do noclegowni jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu udzielenie pomocy specjalistycznej.

MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest formą pomocy środowiskowej zapewniającą odpowiednie wsparcie w środowisku, umożliwiającą samodzielne życie osobie, która ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez dom pomocy społecznej, a usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub niemożliwe. Okres zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym może przygotowywać do usamodzielnienia się i wyjścia poza system pomocy społecznej. MOPS w 2004 roku w siedzibie ośrodka utworzył mieszkanie chronione, nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawują wychowawcy Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. Fundusze na powstanie mieszkania zostały pozyskane w ramach programu dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie w mieszkaniu tym zamieszkują dwie osoby, które ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia ze strony środowiska, wychowawców i pracowników socjalnych ośrodka.

Akty prawne regulujące przyznawanie pomocy w formie schronienia:
- Ustawa pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Dz. U. nr 64 poz. 593
- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2005r. Nr XXXVI/473/05 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
- Zarządzenia Dyrektora MOPS w sprawie ustalania dziennego kosztu pobytu w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi dla osób spoza terenu miasta Kołobrzegu.
- Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 1/07 w z dnia 22 stycznia 2007r. w sprawie zasad ustalania kosztów pobytu mieszkańców schroniska oraz mieszkania chronionego w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi MOPS w Kołobrzegu
- Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 6/07 z dnia 22.01.07r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Schroniska dla Osób Bezdomnych w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi
- Zarządzenie Dyrektora MOPS nr 17/05 z dnia 27.12.05 w sprawie wprowadzenie Regulaminu Noclegowni dla Dorosłych Mężczyzn i Kobiet w Dziale Opieki Nad Osobami Bezdomnymi MOPS w Kołobrzegu.

 Zasady przyznawania pomocy w formie schronienia
O pomoc w formie schronienia w Domu dla Bezdomnych może ubiegać się osoba, która została pozbawiona schronienia w znaczeniu formalnoprawnym lub w rozumieniu potocznym. Za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

- Osoby bezdomne do schroniska przyjmuje wychowawca na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora MOPS
- Maksymalny czas pobytu w schronisku wynosi 3 m-ce z możliwością przedłużenia
Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Kołobrzegu jest bezpłatny w przypadku braku źródła dochodu. W sytuacji, gdy dochód osoby bezdomnej jest wyższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, pensjonariusz ponosi odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
- Warunkiem przebywania w schronisku jest przestrzeganie regulaminu, przede wszystkim pełna abstynencja. Warunek ten najczęściej bywa przeszkodą, której bezdomni nie mogą pokonać samodzielnie. Aktywna współpraca z wychowawcami - aspirantami pracy socjalnej oraz pracownikami socjalnymi może zaowocować usamodzielnieniem się osób bezdomnych. Bezdomni są motywowani do wyznaczania sobie celów życiowych np.: leczenia choroby alkoholowej, znalezienia pracy, mieszkania, odbudowywania więzi rodzinnych, itp.  

Załączniki do pobrania: 

- Regulamin Schroniska     Regulamin schroniska.doc (55kB) word

- Regulamin Noclegowni     Regulamin noclegowni.doc (36kB) word

- Regulamin Pobytu w Mieszkaniu Chronionym Regulamin Pobytu w Mieszkaniu Chronionym (265kB) pdf


Wytworzył: Bogdan Gliwa (14 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (14 lutego 2009, 17:33:11)

Ostatnia zmiana: Adam Wiśniewski (13 lipca 2016, 09:07:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12601

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij