Działy ośrodka:

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH
ul .Okopowa 15, pokój nr 112-113,
tel. 94 35 52 329 | 94 35 52 328 | fax: 94 35 52 338

- Kierownik Działu Usług Opiekuńczych - Iwona Święcicka
Starszy Inspektor ds. Rozliczeń - Irena Czapnik

Dział Usług Opiekuńczych zajmuje się świadczeniem usług w domu chorego na podstawie decyzji adm. wydanej przez Dyrektora MOPS, w wymiarze godzinowym ustalonym indywidualnie dla każdego podopiecznego przy uwzględnieniu szeregu czynników takich jak: sytuacja zdrowotna, rodzinna, warunki mieszkaniowe itp.

Problematykę usług opiekuńczych reguluje:
- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. Nr 64 poz. 593
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2005 r . Nr XXXIX/513/05 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Ogólne zasady przyznawania usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych może ubiegać się osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi takie mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują:
- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
- opiekę higieniczną
- zleconą przez lekarza pielęgnację
- zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rozpatrując wnioski o przyznanie usług opiekuńczych Ośrodek szczegółowo rozpoznaje sytuację osoby zainteresowanej. Czas przeznaczony na taką pomoc jest ustalany w ten sposób, aby pozwolił na zabezpieczenie najbardziej niezbędnych potrzeb.

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009, 21:45:55)

Ostatnia zmiana: Marek Błaszkiewicz (24 lutego 2020, 10:59:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12967