Działy ośrodka:

Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej 

ul. Okopowa 15 | 78-100 Kołobrzeg | I piętro godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 07:30 - 15:30

Kadra Działu:


Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich realizowane w Dziale:


„Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023”
 • koordynator projektu - Teresa Gębczyńska pokój 127 | tel.: 94 35 52 333 | e-mail: t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl
 • podinspektor ds. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich – Monika Sołdyńska pokój 123B| tel. 94 35 52 505 | e-mail: m.soldynska@mops.kolobrzeg.pl | poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30
 • podinspektor ds. wsparcia opiekunów faktycznych – Klaudia Matyjaszewska pokój 132| tel. 94 35 52 506 lub 780 282 619| e-mail: k.matyjaszewska@mops.kolobrzeg.pl | poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 08:00 – 14.00
Czytaj więcej: Projekt 'Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023

Ośrodek wsparcia AKTYWNY SENIOR:

Placówki funkcjonujące w Ośrodku wsparcia AKTYWNY SENIOR:

 1. Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów ul. Okopowa 15A | 78-100 Kołobrzeg | budynek CSS |parter | tel. 94 35 52 518 |godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 07:30 - 14:30
 2. Klub Senior+ I w Kołobrzegu ul. Okopowa 15A | 78-100 Kołobrzeg | budynek CSS |parter | tel. 94 35 52 518 | godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 15.00 – 19.00
 3. Klub Senior+ II w Kołobrzegu ul. Koszalińska 28A | 78-100 Kołobrzeg |  tel. 780 282 626 | godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 19.00

Najważniejsze zadania Działu:

 • opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań Działu,
 • współpraca z Urzędem Miasta Kołobrzeg oraz innymi jednostkami miejskimi i powiatowymi w zakresie przygotowywania i realizacji zadań Działu,
 • realizacja zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • realizacja zadań wynikających z programów własnych Ośrodka oraz z programów miejskich, krajowych, unijnych lub międzynarodowych,
 • animowanie partnerstw służących realizacji zadań Działu,
 • organizowanie wolontariatu w ramach zadań realizowanych przez Dział,
 • organizowania wsparcia psychologicznego dla podopiecznych Ośrodka,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym zagranicznymi w ramach zadań realizowanych przez Dział,
 • prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
 • prowadzenie Ośrodka wsparcia AKTYWNY SENIOR (Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów, Klub Senior+ I w Kołobrzegu, Klub Senior+ II w Kołobrzegu)

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009, 21:23:05)

Ostatnia zmiana: Damian Pabin (11 października 2022, 11:27:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15821