Działy ośrodka:

Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej 

ul. Okopowa 15 | 78-100 Kołobrzeg | I piętro godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 07:30 - 15:30

Kadra Działu:

 • kierownik Działu – Teresa Gębczyńska pokój 127 | tel.: 94 35 52 333 |
e-mail: t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich realizowane w Dziale:

„Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”

 • koordynator projektu – Katarzyna Kędziora - pokój nr 116 | tel. 94 35 52 326 oraz 516 233 605| e-mail: k.kedziora@mops.kolobrzeg.pl 
 • koordynator Klubu Integracji Społecznej (KIS)  -  Teresa Gębczyńska pokój 127 | tel. 94 35 52 333 | e-mail: t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl
 • trener pracy w Klubie Integracji Społecznej  – Sylwia Kawa pokój 128 | tel.: 94 35 52 331 | e-mail: s.kawa@mops.kolobrzeg.pl 
Czytaj więcej: Projekt 'Aktywna Integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu

„Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023”
 • koordynator projektu - Teresa Gębczyńska pokój 127 | tel.: 94 35 52 333 | e-mail: t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl
 • podinspektor ds. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich – Monika Sołdyńska pokój 123B| tel. 94 35 52 505 | e-mail: m.soldynska@mops.kolobrzeg.pl | poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30
 • podinspektor ds. wsparcia opiekunów faktycznych – Justyna Sacha pokój 140| tel. 94 35 52 312 lub 780 282 619| e-mail: j.sacha@mops.kolobrzeg.pl | poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 08:00 – 14.00
Czytaj więcej: Projekt 'Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023

Ośrodek wsparcia AKTYWNY SENIOR:

Placówki funkcjonujące w Ośrodku wsparcia AKTYWNY SENIOR:

 1. Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów ul. Okopowa 15A | 78-100 Kołobrzeg | budynek CSS |parter | tel. 94 35 52 518 |godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 07:30 - 14:30
 2. Klub Senior+ I w Kołobrzegu ul. Okopowa 15A | 78-100 Kołobrzeg | budynek CSS |parter | tel. 94 35 52 518 | godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 15.00 – 19.00
 3. Klub Senior+ II w Kołobrzegu ul. Koszalińska 28A | 78-100 Kołobrzeg |  tel. 780 282 626 | godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 19.00

Najważniejsze zadania Działu:

 • opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań Działu,
 • współpraca z Urzędem Miasta Kołobrzeg oraz innymi jednostkami miejskimi i powiatowymi w zakresie przygotowywania i realizacji zadań Działu,
 • realizacja zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg,
 • realizacja zadań wynikających z programów własnych Ośrodka oraz z programów miejskich, krajowych, unijnych lub międzynarodowych,
 • animowanie partnerstw służących realizacji zadań Działu,
 • organizowanie wolontariatu w ramach zadań realizowanych przez Dział,
 • organizowania wsparcia psychologicznego dla podopiecznych Ośrodka,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym zagranicznymi w ramach zadań realizowanych przez Dział,
 • prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
 • prowadzenie Ośrodka wsparcia AKTYWNY SENIOR (Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów, Klub Senior+ I w Kołobrzegu, Klub Senior+ II w Kołobrzegu)

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009, 21:23:05)

Ostatnia zmiana: Anna Waligórska (9 maja 2021, 18:04:49)
Zmieniono: aktualizacja numeru telefonu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14281