Działy ośrodka:

Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej 

ul. Okopowa 15 | 78-100 Kołobrzeg | I piętro godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 07:30 - 15:30

Kadra Działu:

 

- kierownik Działu – Teresa Gębczyńska pokój 127 | tel.: 94 35 52 333 |

e-mail: t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl

- inspektor ds. funduszy – Magdalena Zielińska pokój 103 | tel.: 94 35 52 319 | 

e-mail: m.zielinska@mops.kolobrzeg.pl

- psycholog – Paweł Kiedos pokój 119/120 | tel.: 94 35 52 360 | e-mail: p.kiedos@mops.kolobrzeg.pl

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich realizowane w Dziale:

1. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”

- koordynator projektu – Katarzyna Kędziora - pokój nr 116 | tel. 94 35 52 326 oraz 516 233 605| 

e-mail: k.kedziora@mops.kolobrzeg.pl 

- koordynator Klubu Integracji Społecznej (KIS)  -  Teresa Gębczyńska pokój 127 | tel. 94 35 52 333 |  e-mail: t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl

- trener pracy w Klubie Integracji Społecznej  – Sylwia Kawa pokój 128 | tel.: 94 35 52 331 |                e-mail: s.kawa@mops.kolobrzeg.pl

Czytaj więcej: https://www.mops.kolobrzeg.pl/projekty/projekty-bie%C5%BC%C4%85ce/aktywna-integracja-kluczem-do-sukcesu-dla-mieszka%C5%84c%C3%B3w-ko%C5%82obrzegu.html

2. „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto               

      Kołobrzeg w latach 2020-2023”

- koordynator projektu - Teresa Gębczyńska pokój 127 | tel.: 94 35 52 333 | 

e-mail: t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl 

- podinspektor ds. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenckich – Monika Sołdyńska pokój 103| tel. 94 35 52 319 | e-mail: m.soldynska@mops.kolobrzeg.pl | poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 11.30

- podinspektor ds. wsparcia opiekunów faktycznych – Monika Sołdyńska pokój 103| tel. 94 35 52 331 | e-mail: m.soldynska@mops.kolobrzeg.pl | poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 11.30 – 15.30

Czytaj więcej: https://www.mops.kolobrzeg.pl/projekty/projekty-bie%C5%BC%C4%85ce/300-projekt-%E2%80%9Eposzerzanie-oferty-us%C5%82ug-opieku%C5%84czych-i-asystenckich-w-gminie-miasto-ko%C5%82obrzeg-w-latach-2020-2023%E2%80%9D.html

Ośrodek wsparcia AKTYWNY SENIOR:

- kierownik Ośrodka wsparcia – wakat

- terapeuta zajęciowy – Edyta Wojtowicz | tel.94 35 52 518 | e-mail: e.wojtowicz@mops.kolobrzeg.pl

– terapeuta zajęciowy - Dorota Fyda | tel. 94 35 52 518 | e-mail: d.fyda@mops.kolobrzeg.pl

- terapeuta zajęciowy – Karolina Szymańska | tel. 780 282 626 | 

e-mail: k.szymanska@mops.kolobrzeg.pl

- terapeuta zajęciowy – Ewa Woźniak | tel. 780 282 626 | e-mail: e.woźniak@mops.kolobrzeg.pl 

- opiekun – Melania Skubel | tel. 94 35 52 518 |  e-mail: m.skubel@mops.kolobrzeg.pl 

Placówki funkcjonujące w Ośrodku wsparcia AKTYWNY SENIOR:

1. Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów ul. Okopowa 15A | 78-100 Kołobrzeg | budynek CSS |parter | tel. 94 35 52 518 |godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 07:30 - 14:30

2. Klub Senior+ I w Kołobrzegu ul. Okopowa 15A | 78-100 Kołobrzeg | budynek CSS |parter | tel. 94 35 52 518 | godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 15.00 – 19.00

3. Klub Senior+ II w Kołobrzegu ul. Koszalińska 28A | 78-100 Kołobrzeg |  tel. 780 282 626 | godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 19.00

 

Najważniejsze zadania Działu:

§ opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań Działu,

§ współpraca z Urzędem Miasta Kołobrzeg oraz innymi jednostkami miejskimi i powiatowymi w zakresie przygotowywania i realizacji zadań Działu,

§ realizacja zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg,

§ realizacja zadań wynikających z programów własnych Ośrodka oraz z programów miejskich, krajowych, unijnych lub międzynarodowych,

§ animowanie partnerstw służących realizacji zadań Działu,

§ organizowanie wolontariatu w ramach zadań realizowanych przez Dział,

§ organizowania wsparcia psychologicznego dla podopiecznych Ośrodka,

§ współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym zagranicznymi w ramach zadań realizowanych przez Dział,

§ prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,

§ prowadzenie Ośrodka wsparcia AKTYWNY SENIOR (Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów, Klub Senior+ I w Kołobrzegu, Klub Senior+ II w Kołobrzegu)

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009, 21:23:05)

Ostatnia zmiana: Marek Błaszkiewicz (15 lipca 2020, 13:14:14)
Zmieniono: Aktualiza

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12462