Działy ośrodka:

Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej ul. Okopowa 15 | 78-100 Kołobrzeg | I piętro godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 07:30 - 15:30

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów ul. Okopowa 15A | 78-100 Kołobrzeg | budynek CSS |parter godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 07:45 - 14:45

Klub Senior+ w Kołobrzegu ul. Okopowa 15A | 78-100 Kołobrzeg | budynek CSS |parter godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 16.00 – 19.00

Kadra Działu:

-  kierownik, koordynator projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”  - Katarzyna Kędziora pokój 103 | tel.: 94 35 52 319 | e-mail: k.kedziora@mops.kolobrzeg.pl

- starszy specjalista ds. funduszy, koordynator Sekcji AKTYWNY SENIOR, koordynator Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” - Teresa Gębczyńska pokój 127 | tel.: 94 35 52 333 | e-mail: t.gebczynska@mops.kolobrzeg.pl

- trener pracy w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” – Sylwia Kawa pokój 128 | tel.: 94 35 52 331 | e-mail s.kawa@mops.kolobrzeg.pl

Sekcja AKTYWNY SENIOR: pomieszczenia nr 3 ul. Okopowa 15A | tel.: +48 94 35 52 518

Najważniejsze zadania Działu:

  • koordynacja realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • realizacja zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg,
  • realizacja zadań wynikających z programów własnych Ośrodka oraz z programów miejskich, krajowych, unijnych lub międzynarodowych,
  • opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań Działu,
  • współpraca z Urzędem Miasta Kołobrzeg oraz innymi jednostkami miejskimi i powiatowymi w zakresie przygotowywania i realizacji zadań Działu,
  • animowanie partnerstw służących realizacji zadań Działu,
  • organizowanie wolontariatu w ramach zadań realizowanych przez Dział,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym zagranicznymi w ramach zadań realizowanych przez Dział,
  • prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
  • prowadzenie Sekcji AKTYWNY SENIOR (Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów, Klub Senior+ w Kołobrzegu).

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009, 21:23:05)

Ostatnia zmiana: Marek Błaszkiewicz (5 lipca 2019, 08:35:08)
Zmieniono: Aktualizacja danych.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12082