Świadczenia Rodzinne - wzory wniosków

Wzory wniosków dla Świadczeń Rodzinnych:

 1. Zasiłek rodzinny

  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (176kB) pdf

  załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (129kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (528kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę (77kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażone w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (77kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (85kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy (80kB) pdf

 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

  Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (118kB) pdf

  Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka (93kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (100kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażone w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (77kB) pdf

 3. Zasiłek pielęgnacyjny

  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (105kB) pdf

 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy

  Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (628kB) pdf

  Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (135kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (100kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażone w hektarach przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (77kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę (77kB) pdf

 5. Świadczenie pielęgnacyjne

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (112kB) pdf

  Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę (77kB) pdf

 6. Świadczenie rodzicielskie

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (111kB) pdf

 7. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

  Wniosek o świadczenie Za Życiem (456kB) pdf

 8.  Kołobrzeskie Becikowe

  Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka Kołobrzeskie Becikowe (178kB) pdf
 

  

metryczka


Wytworzył: Adam WIśniewski (31 lipca 2017)
Opublikował: Adam Wiśniewski (31 lipca 2017, 12:43:32)

Ostatnia zmiana: Damian Pabin (13 lipca 2022, 11:41:45)
Zmieniono: aktualizacja, dodanie nowego wniosku zsr-05

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5693