Najważniejsze akty prawne regulujące działalność poszczególnych działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

Pomoc Społeczna

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Świadczenia Rodzinne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Dodatki Mieszkaniowe

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
 2. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu

Fundusz Alimentacyjny

 1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Kołobrzeskie Becikowe

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
 2. Uchwała nr VIII/90/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Kołobrzeskie becikowe"
 3. Uchwała nr XVII/257/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Kołobrzeskie becikowe".


metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (25 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (25 lutego 2009, 23:00:08)

Ostatnia zmiana: Anna Waligórska (22 września 2021, 22:24:28)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10145