Najważniejsze akty prawne regulujące działalność poszczególnych działów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

POMOC SPOŁECZNA

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19  kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005r. Nr 77, poz. 672 z późn. zm)

ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.)

DODATKI MIESZKANIOWE

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 156, poz. 1817)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2001r. poz. 156 poz. 1828)
4. Uchwała Nr XLIX/551/02 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
skan1.tif (2261kB) plik skan2.tif (2230kB) plik skan3.tif (2379kB) plik skan4.tif (1698kB) plik skan5.tif (2478kB) plik

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorców wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2008r., Nr. 136, poz. 855)

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (25 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (25 lutego 2009, 23:00:08)

Ostatnia zmiana: Bogdan Gliwa (7 marca 2012, 12:24:06)
Zmieniono: zmiana treści - dodanie scan uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8533