Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych

Gmina Miasto Kołobrzeg/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na podstawie art. 28a ustawy z dnia 06 grudnia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) 
ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych
do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej w ramach konkursu zamkniętego CRZL/1.17/2/P/2013 ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” (PO KL Priorytet I - Zatrudnienie i integracja, Działanie 1.2  Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej). 
Celem projektu jest przetestowanie Modelowego Standardu Aktywnej Integracji na obszarze objętym Lokalnym programem rewitalizacji obszarów powojskowych w Kołobrzegu na lata 2010 - 2015 (tj. Modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji społecznej oraz modelu partnerstwa lokalnego) na bazie doświadczeń pilotażowych Programów Rewitalizacji Społecznej wypracowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 
Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie działań organizacyjnych i merytorycznych w zakresie rewitalizacji społecznej na obszarze objętym Lokalnym programem rewitalizacji obszarów powojskowych w Kołobrzegu na lata 2010 – 2015 i ich realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania i zawarcia umowy na w/w cel. 
  
Pełna informacja o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: www.crzl.gov.pl 
Termin składania ofert upływa dnia 11 października 2013 r. o godz. 9.00. 
Miejsce składania ofert - siedziba MOPS w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15, p. 116.    
  
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Do pobrania:
ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pełna treść (22kB) word
formularz oferty (25kB) word
kryteria wyboru partnera (21kB) wordWybór oferty:
Ogłoszenie o wyborze oferty (16kB) word

metryczka


Wytworzył: Adam Wiśniewski (20 września 2013)
Opublikował: Adam Wiśniewski (20 września 2013, 15:19:43)

Ostatnia zmiana: Adam Wiśniewski (16 października 2013, 07:50:12)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19760