Informacja o zbiorze danych osobowych

Nr zbioru: 3
Data wpisania zbioru: 2015-05-15
Data ostatniej modyfikacji zbioru: 2016-10-11

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
1. Nazwa zbioru
DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
2. Administrator danych:
Administrator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Kod pocztowy: 78-100
REGON 003801539 Nr domu: 15
Miejscowość: Kołobrzeg Powiat: kołobrzeski
Ulica: Okopowa Poczta: Kołobrzeg
Województwo: zachodniopomorskie
Gmina: Miasto Kołobrzeg
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Zakładowi Elektronicznej Techniki Obliczeniowej sp. Z o.o. z siedziba w Koszalinie ul. 4 marca 38
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu oraz ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Realizacja obowiązków ustawowych, tj. ustalanie uprawnień oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych, a także dochodzenie należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych. Przetwarzanie dotyczy wnioskodawców i członków ich rodzin.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Wnioskodawcy, oraz członkowie ich gospodarstw domowych.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pracy, seria i numer dowodu, numer telefonu.
inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:
Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, nazwa i siedziba zarządcy domu, powierzchnia użytkowa lokalu, liczba osób niepełnosprawnych, liczba osób w gospodarstwie domowym, dochody gospodarstwa domowego wnioskodawcy, rodzaje i wysokość wydatków mieszkaniowych gospodarstwa domowego wnioskodawcy, imiona i nazwiska członków gospodarstwa domowego, ich data urodzenia i stopień pokrewieństwa, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, warunku techniczne zajmowanego lokalu, miejsce pracy, nauki członków gospodarstwa domowego, źródła i wysokość dochodu członków gospodarstwa domowego, sytuacja zdrowotna i rodzinna członków gospodarstwa domowego, stan majątkowy gospodarstwa domowego tj. Nieruchomości, składniki mienia ruchomego i zasoby pieniężne, dane o nr konta bankowego dane o zawartych umowach na dostawy mediów (energia elektryczna i cieplna, gaz woda, wywóz nieczystości), dane o okresie i wysokości przyznanych dodatków, dane o wysokości zadłużeń z tyt. opłat za lokal mieszkalny, , dane o orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą i z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Zarządcy lokali mieszkalnych na terenie miasta Kołobrzeg w zakresie wysokości i okresu przyznania dodatku mieszkaniowego dla danego wnioskodawcy
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

HISTORIA ZMIAN W REJESTRZE Zbiór danych osobowych „DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE”


Wytworzył: Adam Wiśniewski (6 listopada 2015)
Opublikował: Adam Wiśniewski (6 listopada 2015, 09:30:55)

Ostatnia zmiana: Adam Wiśniewski (14 października 2016, 11:42:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1017

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij