Informacja o zbiorze danych

Nr zbioru: 12
Data wpisania zbioru: 2016-06-03
Data ostatniej modyfikacji zbioru: 2016-06-03

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
1. Nazwa zbioru
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
2. Administrator danych:
Administrator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Kod pocztowy: 78-100
REGON 003801539 Nr domu: 15
Miejscowość: Kołobrzeg Powiat: kołobrzeski
Ulica: Okopowa Poczta: Kołobrzeg
Województwo: zachodniopomorskie
Gmina: Miasto Kołobrzeg
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ SP Z O.O. Z SIEDZIBA W KOSZALINIE UL. 4 MARCA 38
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
  • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa: USTAWA Z DNIA 11.02.2016R. O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku tj. ustalenia uprawnień do świadczeń w drodze postepowania administracyjnego, wypłaty świadczeń pieniężnych, a także w celu dochodzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Wnioskodawcy, świadczeniobiorcy oraz członkowie ich rodzin.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu.

inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:
stan cywilny, obywatelstwo, stopień pokrewieństwa z członkami rodziny, płeć, adres poczty elektronicznej e-mail, dane o obowiązku alimentacyjnym, o władzy rodzicielskiej, wysokość i źródła dochodu, dane o obowiązku alimentacyjnym, dane o umowach dzierżawy gospodarstwa rolnego, wartość udzielonych świadczeń i dane o okresie jej przyznania, dane o stanie zdrowia, data zgonu, dane dotyczące skazań, dane z innych orzeczeń wydanych w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.
9. Dane do zbioru będą zbierane:
od osób, których dotyczą i z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10. Dane ze zbioru będą udostępniane:
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Inne organy właściwe w sprawie świadczenia wychowawczego, organy właściwe dłużnika, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Powiatowe i Wojewódzkie Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

HISTORIA ZMIAN W REJESTRZE Zbiór danych osobowych „ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE”


Wytworzył: Adam Wiśniewski (3 marca 2016)
Opublikował: Adam Wiśniewski (23 marca 2016, 14:32:21)

Ostatnia zmiana: Adam Wiśniewski (18 października 2016, 09:30:58)
Zmieniono: poprawa błędu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 774

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij