Prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu rejestry, ewidencje i archiwa.

Udostępnienie danych z prowadzonych zbiorów (rejestrów, ewidencji) odbywa się na podstawie wniosku, który powinien zawierać dane wnioskodawcy,  podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych, wskazanie przeznaczenia dla udostępnionych danych, oznaczenie lub nazwa zbioru z którego mają być udostępnione dane, zakres żądanych informacji, informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych.
Rejestry i ewidencje prowadzone przez MOPS (574kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Waligórska (13 października 2021)
Opublikował: Anna Waligórska (13 października 2021, 16:27:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 715