2009 - 2015

2009 - 2015

P/15/075 - Działania organów administracji publicznej w sytuacji zagrożenia odbierania dzieci rodzicom.

Protokół ze względu na duży rozmiar został podzielony na części. Należy pobrać wszystkie części a następnie otworzyć plik z rozszerzeniem zip. [...]

Kontrola projektu przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter planowanej kontroli trwałości, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2015 r.

Instrukcja obsługi:Ze względu na duży rozmiar, protokół został podzielony na części. Należy pobrać wszystkie części a następnie otworzyć plik z rozszerzeniem zip. [...]

Protokół z zaplanowanej kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w ocenie zasadności likwidacji etatów w Dziale Usług Opiekuńczych

Instrukcja postępowania:W związku ze sporym rozmiarem pliku, został on podzielony na trzy części, należy pobrać wszystkie trzy części. Następnie należy wypakować plik z archiwum, otwierając plik protokół duo.zip [...]

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne: [...]

Projekt wystąpienia pokontrolnego

Projekt wystąpienia pokontrolnego: [...]

metryczka