Działy ośrodka:

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 

Kontakty:

Główny Księgowy - Małgorzata Jakubowska
tel. 94 35 52 327 | fax. 94 35 52 338 | pokój nr 114
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego - Agnieszka Puchalska-Gierasimow
tel. 94 35 52 335 | pokój nr 121
Starszy inspektor ds. finansowych - Krystyna Derdziak
tel. 94 35 52 334 | pokój nr 122
Podinspektor ds. finansowych – Agnieszka Baranowska-Babula
tel. 94 35 52 334 | pokój nr 122
Inspektor ds. finansowych - Aleksandra Bartyzel
tel. 94 35 52 335 | pokój nr 121
Inspektor ds. płac - Agnieszka Sadowska
tel. 94 35 52 335 | pokój nr 121
Inspektor ds. płac - Kamila Burzych
tel. 94 35 52 335 | pokój nr 121

Zakres zadań:
-  Prowadzenie rachunkowości MOPS
-  Kontrola dokumentów finansowo - księgowych
-  Sporządzanie list płac pracownikom, osobom wykonującym usługi na umowy zlecenia
- Sporządzanie dokumentacji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i   Urzędem Skarbowym
-  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym wypłaty gotówkowe w kasie
-  Sprawozdawczość oraz inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów 


             Dział księgowości pracuje w godzinach 7.30 – 15.30.
      WYPŁATY W KASIE
11:00 - 14:30

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009, 21:06:34)

Ostatnia zmiana: Damian Pabin (20 lipca 2022, 08:47:50)
Zmieniono: Aktualizacja nazw stanowisk

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14204