Działy ośrodka:

DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ
SEZAM
MAGAZYN ŻYWNOŚCI
ul. Unii Lubelskiej 35 | 78-100 Kołobrzeg | tel.: 94 35 203 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 13.00
Pracownicy magazynu: Ewa Sadowska, Róża Więcławska


MAGAZYN RZECZY UŻYWANYCH
ul. Unii Lubelskiej 35 | 78-100 Kołobrzeg | tel.: 94 35 203 13
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
Pracownik magazynu: Ewa Sadowska, Róża Więcławska

Celem magazynu Sezam jest pozyskiwanie, gromadzenie i dystrybucja rezerw żywności, która jest przekazywana osobom i rodzinom, dotkniętym objawami niedożywienia i głodu, a w szczególności rodzinom wielodzietnym, niepełnym, osobom niepełnosprawnym, samotnym i bezdomnym. Kwalifikowaniem osób do odbioru żywności z magazynu zajmują się pracownicy socjalni ośrodka. Pracownicy magazynu od 1 dnia do 25 każdego miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 na podstawie imiennych list wydają artykuły żywnościowe. W zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych ośrodek współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem. Żywność do magazynu dostarczana jest w ramach unijnego programu PEAD. W 2007 rok ośrodek otrzymał 145.618 ton artykułów żywnościowych z przeznaczeniem dla najuboższej ludności naszego miasta. Na przestrzeni całego roku z pomocy żywnościowej korzysta około 1.200 rodzin. W magazynie Sezam w okresie jesienno-zimowym, od listopada do kwietnia następnego roku prowadzone jest dożywianie grupy osób bezdomnych z problemem alkoholowym przebywających na terenie miasta. Dożywianie w postaci treściwej zupy z porcja chleba odbywa się codziennie w godz. od 13.00 do 15.00. Posiłki finansowane są z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Magazyn rzeczy używanych

Celem magazynu jest pozyskiwanie od społeczności lokalnej odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego oraz ich dystrybucja. Odzież i sprzęt gospodarstwa domowego przekazywana jest osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej. Odzież i sprzęt gospodarstwa domowego przekazywać można do magazynu odzieżowego codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00.
 
 

metryczka


Wytworzył: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009)
Opublikował: Bogdan Gliwa (13 lutego 2009, 22:00:56)

Ostatnia zmiana: Adam Wiśniewski (13 lipca 2016, 08:56:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14134